Munkahelyi pszichoszociális kockázati tényezők

Nemzetközi és hazai kutatások egyaránt igazolják, hogy a munkavállaló a nagyfokú munkahelyi stressz terhelés következményeképpen pszichés és szomatikus megbetegedések áldozatává válhat. A megelőzés egyik legfontosabb eszköze a pszichoszociális kockázati tényezők, alapos feltérképezése.

Mit jelent a pszichoszociális kockázat fogalma?
A törvényi rendelkezés szerint pszichoszociális kockázatnak minősüla munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be. (Kommüniké a munkahelyi stresszel kapcsolatban, Munkavédelemről szóló törvény: 1993. évi XCIII. törvény 87.§1/H)

pozitív stressz

Miért fontos a pszichoszociális kockázatértékelés?
Nemzetközi és hazai kutatások egyaránt igazolják, hogy a nagyfokú munkahelyi stressz rizikótényezővé válik: a munkavállaló nagyfokú stressz terhelés következményeképpen pszichés és szomatikus megbetegedések áldozatává válhat.

Több nemzetközi és hazai kutatás rámutat arra, hogy az egészségügyi problémák a munkaképtelenséggel függnek össze, s ez hiányzásokhoz és teljesítménycsökkenéshez vezet.

2020-ra a szorongásos zavarok és a depresszió várhatóan a második és harmadik leggyakoribb betegség lesz a szív- érrendszeri megbetegedések után. A csökkenő számú betegség miatti hiányzással ellentétben, a mentális problémák miatti hiányzások száma megnégyszereződött- és folyamatosan növekszik. ( Forrás: European Network for Workplace Health promotin - A Work. In tune with life., bővebben itt olvashat róla : http://www.enwhp.org)

Az EU kidolgozott munkavédelmi stratégiája rávilágít arra, hogy nagymértékben átalakult a társadalmi munkakörnyezet, a termelés és szolgáltatás bővülésével megnőtt a pszichoszociális stressz források száma és minősége.

Mérlegelve a fentebbi problémák összességét kiemelt szerepet kap:

 • a munkahelyi pszichoszociális kockázati tényezők azonosítása
 • a stressz, a pszichés és pszichoszomatikus megbetegedések forrásainak pontos detektálása
 • valamint a megelőzés, prevenció fontossága (1.kép a mérlegről)

Honnan eredhetnek a pszichoszociális kockázati tényezők?
A pszichoszociális kockázati tényezőknek számos osztályozása ismeretes. Mivel Kutatócsoportunk a Dániában kidolgozott kockázatértékelő kérdőívet COPSOQ II- (Koppenhágai Kérdőív a Munkahelyi Pszichoszociális Tényezőkről) adaptálta, melynek dimenzióit és skáláit az alábbi táblázatban mutatjuk be ezért fontosnak tartjuk a kérdőív alapjául szolgáló Dán Pszichoszociális Munkakörnyezeti Modell koncepciójának bemutatását. (PWE- Psychosocial Working Environment- Forrás: COPSOQ 2003, Kristensen és mtsai 2005, Pejtersen és Kristensen 2010).

DIMENZIÓK (7) SKÁLÁK (28)
I. Munkahelyi követelmények Mennyiségi elvárás
Munka tempó
Érzelmi megterhelés
II. Szervezet és munkakör Hatáskör (Kontroll)
Fejlődési lehetőségek
A munka értelmessége
Munkahely iránti elkötelezettség
III. Együttműködés és vezetés Előreláthatóság
Jutalmazás (elismerés)
Munkakör egyértelműsége
Szerepkonfliktus
A vezetés minősége
Támogatás a felettestől
Támogatás a munkatársaktól
Munkahelyi közösség
IV. Munka-magánélet egyensúly Munkahelyi elégedettség
Munkahely-család konfliktus
V. Bizalmi légkör Vezetés iránti bizalom
Munkatársak közötti kölcsönös bizalom
Igazságosság és tisztelet
VI. Erőszak és zaklatás Szexuális zaklatás
Erőszakos fenyegetés
Fizikai eröszak
Szekálás (terrorizálás)
VII. Egészségi állapot, jóllét Önbecsült egészségi állapot
Kiégés
Stressz
Alvászavarok

1. táblázat:
A Kutatócsoportunk által adaptált COPSOQ II (Koppenhágai Kérdőív a Munkahelyi Pszichoszociális Tényezőkről) kérdőív dimenzióinak és skáláinak bemutatása (Pejtersen és Kristensen 2010, Nistor és mtsai 2012 alapján)

A modell értékelésére 2011-ben készült egy átfogó tanulmány, mely szerint a legfontosabb pszichoszociális kockázati tényezőket két nagy csoportra oszthatjuk: (Ramussen, M.B. és mtsai 2011):

Az első csoport a munkavégzés körülményeihez (working situation) kapcsolódó pszichoszociális tényezőket emeli ki, ilyenek például:

 • Érzelmi megterhelés
 • Munkatempó (nagy megterhelés, hosszú távú gyors munkatempó)
 • Munkahelyi erőszak
 • Szexuális zaklatás, terrorizálás
 • Traumatikus élmények
 • Egyedül dolgozó és
 • Éjszaka illetve váltott műszakban dolgozó munkavállalók.

A második csoport olyan pszichoszociális tényezőket foglal magában, amelyek direkt következményei a vezetői döntési jogkörnek, illetve a vezetőség-munkavállalók közötti kapcsolatnak.
Ilyenek például:

 • Bérezések
 • Előléptetések 
 • Nyugdíjazások
 • Szabadságolások
 • A munkavállalók  befolyásának mértéke a vezetői döntéshozatalban
 • Leépítések miatti munkahelyi bizonytalanság

A munkahelyi pszichoszociális kockázati tényezőkre vonatkozóan hat kulcsfontosságú összefüggést igazoltak a Kristensen és munkatársai nevéhez fűződő dán kutatások:
(Kristensen és mtsai 2005, COPSOQ 2003, Ramussen 2011)

 • Munkahelyi követelmények: (munkatempó, megterhelés) a magas vagy alacsony munkahelyi követelmények stresszorok.
 • Hatáskör/ kontroll: ha egy munkavállaló rendelkezik a munkája feletti hatáskörrel, akkor ez fejlődési lehetőséget jelent számára, ezzel szemben az alacsony hatáskör potenciális stresszor.
 • A munka értelmessége: ha magas a munka értelmessége, ez fejlődési forrást jelent a munkavállalónak. Ezzel szemben stresszornak minősül, ha a munkavállaló értelmetlennek látja a munkáját.  
 • Jutalmazás (bérezés, jutalmazás, elismerés): ha a munkavállaló erőfeszítései alacsony jutalmazással társulnak, akkor ez stresszforrás, az erőfeszítéshez társuló adekvát jutalmazás pedig fejlődési forrás.
 • Előreláthatóság: (releváns információk átadása a fontos tervekre, változásokra vonatkozóan) az alacsony előreláthatóság stresszforrás.
 • Támogatás a felettestől, támogatás a munkatársaktól: az alacsony fokú támogatás stresszor, míg a magas támogatás fejlődési lehetőséget jelent a munkavállaló számára.
Szerző: Nistor Katalin
 • Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ)
  2003. National Research Centre for the Working Environment (NRCWE), Denmark.
 • European Network for Workplace Health promotin - A Work. In tune with life.
  Bővebben itt olvashat róla: http://www.enwhp.org)
 • Kommüniké a munkahelyi stresszel kapcsolatban, Munkavédelmi törvény: 1993. évi XCIII. törvény 87.§1/H,
 • Kristensen, T.S., Hannerz, H., Hřgh, A., Borg, V., 2005. The Copenhagen psychosocial
  questionnaire – a tool for the assessment and improvement of the psychosocial
  work environment. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 31,
  438–449
 • Nistor, K, Cserháti, Z., Szabó, A., Stauder, A. : Adaptation of Copenhangen Psychosocial Questionnaire Version II (COPSOQ II) in Hungary Int J of Behavioural Medicine 19:(Suppl 1) pp. S262-S263. (2012)(konf-.abstract)
 • Pejtersen JH Kristensen,TS, Borg V ,Bjorner,JB : The Second version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ II) Scand J of Public Health 2010;38 (Suppl 3) :8-24
 • Rasmussen, M.B., Tom Hansen, Klaus T. Nielsen: New tools and strategies for the inspection of the psychosocial workingenvironment: The experience of the Danish Working Environment Authority, Safety Science 49 (2011) 565-547